Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Het 'human capital' van een bedrijf wordt steeds belangrijker. Een conflict met een werknemer of de werknemersvertegenwoordigers kan de goede werking van een onderneming grondig verstoren. Nood aan gespecialiseerd juridisch advies?

Contacteer

Ingo Deswert
Arbeidsrecht vliegtuig

Arbeidsrecht

Individueel arbeidsrecht

Het individueel arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. En daarbij zijn conflicten of juridische vraagstukken niet weg te denken. Bij Just Business Law kunt u terecht voor accuraat juridisch advies en bemiddeling met kennis van zaken rond:

  • Arbeidsovereenkomsten;
  • Het opzetten van meervoudige tewerkstellingsovereenkomsten (salary split) of het aanpassen / beëindigen ervan;
  • Specifieke clausules zoals het concurrentiebeding, de exclusiviteitsclausule, het scholingsbeding,...;
  • Het onderhandelen van loon voorwaarden of de interpretatie van bonusbedingen of internationale bonusplannen;
  • De beëindiging van de arbeidsovereenkomst door middel van een opzegtermijn, het betalen van een verbrekingsvergoeding of op grond van een dringende reden;

Collectief arbeidsrecht

De complexe praktijk van het sociaal overleg maakt dat u enkel met de juiste ondersteuning uw weg kunt vinden bij een collectief ontslag of de sluiting van een (deel van de) onderneming. Maar ook bij CAO-onderhandelingen, vakbondsoverleg, een geschil binnen de Ondernemingsraad of een herstructurering, is onze pro-actieve ondersteuning aangewezen.

Sociaal zekerheidsrecht en sociale inspectie

Just Business Law adviseert u en uw vennootschap betreffende geschillen met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of andere openbare instellingen, indien nodig met bijkomende ondersteuning van een strafrechtspecialist.

Internationale tewerkstelling

Het werken met buitenlandse werknemers of het tewerkstellen van werknemers in het buitenland breng heel wat met zich mee. Zowel op vlak van individueel arbeidsrecht als wat betreft de sociale zekerheidssituatie. Dit vraagt een grondige begeleiding die ervoor zorgt dat de werknemer in het buitenland zijn taken en verantwoordelijkheden zonder zorgen kan opnemen, of dat de buitenlandse werknemer hier - al dan niet in het kader van zijn meervoudige tewerkstelling - op een correcte manier wordt verloond.