Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Vragen over de bestemming van uw terrein, over de mogelijkheden om hiervan af te wijken, over de opties om deze bestemming te wijzigen of andere vragen rond stedenbouw en ruimtelijke ordening?

Contacteer

Els Desair
Ruimtelijke ordening en stedenbouw autobaan

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

De wetgeving op vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening evolueert voortdurend.  Just Business Law staat u in dit kluwen bij met deskundig advies inzake onder meer:

  • Omgevingsvergunning om te bouwen (vroegere stedenbouwkundige vergunning) of te verkavelen;
  • Ruimtelijke planning (bijzonder plan van aanleg, gewestplan, ruimtelijk uitvoeringsplan, structuurplan);
  • Planschadevergoeding en planbatenheffing ingeval van een bestemmingswijziging;
  • Procedures voor de Deputatie en de Raad voor Vergunningsbetwistingen;
  • Strafrechtelijke en administratieve sanctionering van stedenbouwmisdrijven;